Business colleagues working with documents

AIB

Standardy te zostały opracowane przez American Institute of Baking, aby oceniać bezpieczeństwo produkcji żywności. Standardy AIB rozszerzają wymagania zarówno GMP, GHP, jak i innych systemów dotyczących jakości produkcji. Standardy AIB są bardziej wyczerpujące i surowsze niż jakiekolwiek indywidualne normy czy wymagania. Standard AIB jest systemem audytowania, który pomaga zakładom produkującym żywność skupić uwagę na podstawowych obszarach działania takich jak: 
 – odpowiedni program higieny;
 – zwalczanie szkodników;
 – metody pracy i praktyki dotyczące personelu;
 – technika i konserwacja.

            Niezwykle ważnym elementem GHP jest ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników). Każdy zakład powinien posiadać system kontroli i monitorowania szkodników.