Reading glasses and blank with word AUDIT on a blue background

Audyt biologa terenowego

Wiąże się ze sporządzeniem raportu po jego zakończeniu. Raport zawiera przede wszystkim ocenę zwalczania szkodników w zakładzie, w którym przeprowadzono audyt. Uwzględnia on także zalecenia, które ulepszą system ochrony. Dzięki czemu dąży się do zmniejszenia liczebności szkodników bądź całkowitego ich wyeliminowania.

Inspekcja biologa terenowego wykonującego kontrolę poprawności działania systemu ochrony przed szkodnikami powinna być dobrą praktyką we wszystkich zakładach produkujących żywność i uczestniczących w łańcuchu dostaw. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zakład może szybciej zareagować i mieć większą kontrolę nad wdrożonymi działaniami DDD.                                     

Zatem gdy podejrzewamy nieskuteczność działań firmy DDD obsługującej nasz obiekt, chcemy udoskonalić dotychczasowy system ochrony przed szkodnikami, chcemy zasięgnąć porady kogoś z zewnątrz czy też jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb systemu BRC, powinniśmy udać się po pomoc do Biologa Terenowego.