Reading glasses and blank with word AUDIT on a blue background

Audyt

Bezpieczeństwo żywności jest dziś jedną z najważniejszych rzeczy dla producentów żywności oraz konsumentów końcowych na rynku. Konsumenci dokładniej szukają informacji na temat żywności, którą kupują i spożywają. Produkcja i sprzedaż żywności o odpowiedniej jakości to podstawowy element zdobywania zaufania konsumentów na każdym rynku. Dlatego istnieje wiele różnych standardów żywnościowych, które są stosowane przez przedsiębiorstwa w celu bezpiecznego dostarczania żywności do odbiorców końcowych we wszystkich częściach łańcucha dostaw.

Standardy IFS/BRC, a szczególnie BRC Global Standard ‘FOOD’, wersja 6: czerwiec 2011r a od niedawna najnowsza BRC wersja 7, wymagają, aby wyznaczony przez zakład produkujący żywność pracownik razem z Biologiem Terenowym wykonali inspekcję zakładu nawet cztery razy w roku. Podczas każdej inspekcji biolog terenowy powinien określić warunki sprzyjające bytowaniu szkodników oraz ocenić pracę zewnętrznej firmy, zajmującej się zwalczaniem szkodników.