BRC

(Global Standards) pierwotnie opracowany przez British Retail Consortium, norma użytkowana jest na całym świecie wśród sprzedawców detalicznych i markowych producentów w UE, Ameryce 

Północnej. BRC są zestawem czterech branżowych norm technicznych, które określają wymagania stawiane firmie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji.                                                                  
Certyfikat BRC wydawany jest po przeprowadzeniu audytu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą i uzyskaniu zgodności ze standardem. Organizacja tworzy normy i standardy dla dostawców żywności. Czuwa nad odpowiednim dopasowaniem opakowań w stosunku do cech produktu. Ustala normy dotyczące sprzedaży hurtowej i odpowiedniego pakowania produktów. Certyfikacja BRC jest wstępnym etapem do nawiązywania współpracy z dużymi sieciami handlowymi. Kontroluje bezpieczeństwo i jakość produktów dostarczanych do poszczególnych sklepów, co wpływa na zaufanie nie tylko konsumentów, ale też kontrahentów biznesowych i producentów. Wymogi odnoszące się do systemu BRC, skupiają się również wokół tematu deratyzacji. W tym celu firma wyznacza pracownika, który wraz z biologiem terenowym dokonuje inspekcji zakładu. Działania te podejmowane są w ramach programu ochrony przed szkodnikami BRC. Stanowi to obowiązkowy wymóg przedsiębiorstwa, którego należy dopełnić nawet kilka razy w ciągu roku (uzależnione jest to od specyfiki przedsiębiorstwa).