Gazowanie zboża

Czyli inaczej fumigacja zboża jest to zwalczanie szkodników mącznych/zbożowych przy użyciu odpowiednich środków chemicznych zwanych fumigantami w formie dymu, pary lub gazu. Najpowszechniejszym fumigantem stosowanym w procesie gazowania zboża jest fosforowodór. Fumigacja może być stosowana w magazynach (pryzmie) oraz silosach typu BIN. Zabieg gazowania wykonuje się w rolnictwie, ogrodnictwie jak również w przemyśle drzewnym, budownictwie, przetwórstwie, oraz w przypadku zabezpieczania zbiorów dokumentów itp. przed szkodnikami. W przypadku gazowania zboża najczęściej pojawiającymi się szkodnikami są: trojszyk ulec, rozkruszek mączny, wołek zbożowy, omacnica spichrzanka, rozpłaszczyk rdzawy.W przypadku wszystkich zabiegów z użyciem środków chemicznych niezwykle ważne są procedury bezpieczeństwa, ponieważ każdy środek może wywołać niepożądane skutki dla zdrowia i życie człowieka. Technicy wykonujący fumigację posiadają odpowiednią odzież ochronną oraz specjalistyczne maski gazowe.