IFS

(International Food Standard) międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Jest standardem powszechnie uznawanym w całej Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje standard BRC). IFS został opracowany na potrzeby audytowania dostawców sieci handlowych tzw. producentów marki własnej od których sieci handlowe wymagają spełnienia wymagań wg standardu IFS.Standard ten obejmuje następujące cele:                                                                                        

– wspólny standard obejmujący jednorodny system oceniania;

– dopuszczenie posiadających akredytacje wykwalifikowanych placówek certyfikacyjnych oraz audytorów;

– stworzenie porównywalności i przejrzystości w obrębie wspólnego łańcucha dostawczego; – obniżenie kosztów zarówno po stronie dostawców jak i w handlu.