You are currently viewing Norma ISPM 15 dla opakowań fitosanitarnych 

Norma ISPM 15 dla opakowań fitosanitarnych 

Fumigacja ekspertowa opakować IPPC/ISPM 15

 

Opakowania drewniane, w tym palety, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu różnych towarów niosą ze sobą ryzyko zawleczenia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych – Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15. Standard ten zakłada m. in., że drewno, z którego wykonywane są opakowania drewniane powinno być poddawane obróbce chemicznej. W której jako fumigant stosowany jest fluorkiem sulfurylu. Spełnienie tego wymogu potwierdza się umieszczeniem na opakowaniach specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz numeru zakładu wykonującego zabieg. Powyższe wymagania nie dotyczą opakowań złożonych w całości z elementów, które zostały przetworzone przy użyciu kleju, wysokiej temperatury lub ciśnienia, takich jak płyty wiórowe, sklejki, łuszczki, itp., jak również takich elementów jak wióry, trociny, wełna drzewna, drewno pocięte na cienkie kawałki (poniżej 6 mm), itp.