Ochrona przed ptakami

Ptaki takie jak gołębie, jaskółki a także wróble potrafią przysporzyć mieszkańcom miast wielu problemów. Głównym kłopotem z ich bytowaniem na terenie miast jest zasiedlanie dachów budynków i miejsc takich jak parapety, rynny, gzymsy czy też kominy. Ptaki te zanieczyszczają miejsca w których przebywają sporą ilością odchodów, które poza wizualnym aspektem przenoszą groźne drobnoustroje chorobotwórcze. Związki chemiczne w odchodach ptaków powodują także rdzewienie metalowych konstrukcji i odbarwienia na lakierze samochodowych co jest kłopotliwym problemem.

W kwestiach zwalczania ptaków (odławiania) przepisy prawa zezwalają na ich częściowe wyłapanie i przesiedlenie lub montaż elementów odstraszających. Bardzo ważne jest aby montowane elementy lub metody stosowane do odławiania ptaków nie raniły ich i nie wpływały na ich ogólną liczebność. W przypadku odławiania ptaków ponadto wymagana jest zgoda odpowiednich organów na ich przesiedlenie.