Working with documents

Opracowanie i wdrożenie programu ochrony zakładu przed szkodnikami opartych na systemach HACCP, BRC, IFS, AIB

Certyfikacje produktów w dzisiejszych czasach są bardzo ważne. Dbałość i troska o najwyższą jakość produktów to większy prestiż w oczach klienta firmy, która na taki certyfikat się decyduje. Obecnie konsumenci chętniej wybierają produkty certyfikowane i atestowane – chcemy mieć dostęp do tego co zdrowe i bezpieczne dla nas, naszego organizmu i środowiska.

HACCP – to drugie, zaraz po ISO, najczęściej pojawiające się pojęcie w kwestii certyfikacji. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System). System HACCP ma na celu analizę całego procesu produkcyjnego oraz wychwycenie ewentualnych zagrożeń. Oprócz tego łączy on w sobie elementy dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej (GMP/GHP). HACCP jest to systemem prewencyjnym, przeznaczonym do kontroli i minimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności: fizycznego, biologicznego, chemicznego. Został on stworzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Cel ten osiągany jest poprzez:   

– identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością;

– określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń dla żywności.