Sprzątanie po zgonie

Miejsc śmierci nie należy do łatwych zadań dlatego warto powierzyć tego rodzaju prace wyspecjalizowanej firmie, która właściwie zdezynfekuje mieszkanie, dom czy inne pomieszczenie. Odpowiednio zabezpieczy miejsce w którym nastąpił zgon, śmierć i leżały zwłoki. Zakres takiej pracy oraz użyte do tego technologie są elementarnym czynnikiem pozwalającym przywrócić pierwotny stan pomieszczenia z przed zgonu, rozkładu zwłok czy śmierci. Bardzo niebezpieczne jest samodzielne sprzątanie i dezynfekcja mieszkania zmarłego/ zmarłej przez niewykwalifikowane i nie posiadające specjalistycznego sprzętu osoby. Niebezpieczne wirusy, bakterie i patogeny znajdujące się w miejscu rozkładu zwłok mogą wywołać szereg konsekwencji zdrowotnych wytwarzane ze zwłok osoby zmarłej. Bez specjalistycznego zabezpieczenia ciała i dróg oddechowych nie należy wchodzić do pomieszczenia, w którym znajdowała się osoba zmarła.